Alphega lékárny iniciovaly diagnostiku syndromu suchého oka v kamenných lékárnách

Ve vybraných Alphega lékárnách proběhla během léta 2020 exkluzivní akce zaměřená na diagnostiku syndromu suchého oka, jejímž cílem bylo přiblížit pacientům toto onemocnění, diagnostikovat konkrétní formu syndromu suchého oka a doporučit vhodnou terapii. Jednalo se o vůbec první preventivní kampaň v českých lékárnách, v rámci které Alphega lékárny upozorňují na tento zdravotní problém.

Syndrom suchého oka je tzv. multifaktoriální onemocnění očního povrchu, které je doprovázeno řadou příznaků, jako je pálení a řezání očí, pocit cizího tělíska v oku, suchost a unavenost očí či nadměrné slzení. Toto onemocnění se vyskytuje u žen i mužů různého věku a výrazně ovlivňuje kvalitu zraku i života pacienta.

Syndrom suchého oka souvisí s kvalitou a kvantitou slzného filmu. Stabilita slzného filmu má výrazný vliv na oční zdraví. Slzný film chrání, zvlhčuje povrch oka a tvoří primární refrakční povrch vizuálního systému, kterým vstupuje světlo do oka. Slzný film se skládá ze dvou vrstev: vodně-mucinové a lipidové.

Průběh diagnostické metody

Preventivní měření syndromu suchého okaprobíhalo ve vybraných 25 Alphega lékárnách napříč Českou republikou, ve kterých bylo vyhrazeno speciální místo pro pohodlnou komunikaci s pacienty. Aby bylo měření plynulé a probíhalo příjemně pro pacienta, účastnily se ho vždy dvě optometristky.

Diagnostika probíhala pomocí keratografu značky OCULUS 5M. Jedná se o přístroj, který zachycuje povrch rohovky na bázi Placidových kruhů. Tato metoda měření slzného filmu má několik výhod oproti klasickým testům na zjištění stavu slzného filmu. Výhodou je především rychlost diagnostiky, neinvazivnost a široký výběr typů testů.

Zapojení pacienti vyplnili dotazník DEQ-5, který se zabývá subjektivními příznaky vyšetřovaného a jejich intenzitou. Vyplnění tohoto dotazníku dává vyšetřujícímu obraz o očních obtížích pacienta. Samotné měření se skládá ze tří testů, které poskytují celkové zhodnocení stavu slzného filmu. Vyhodnocením jednotlivých testů a příznaků pacienta pak mohly optometristky vyšetřovanému poradit, jestli je v jeho případě kapání očních kapek opravdu potřebné, a doporučit vhodné kapky, které uleví pacientům od příznaků na delší dobu.

Nadpoloviční většina testovaných pociťuje problémy

Z celkového počtu 373 zúčastněných pacientů, mezi kterými dominovaly ženy, téměř 70 % uvedlo, že pociťuje subjektivní příznaky vedoucí k diskomfortu syndromu suchého oka, nejčastěji se jednalo o pálení, suchost a unavenost očí. Alarmující je, že pouze u 18 pacientů z měřeného vzorku lze slzný film označit jako zdravý. 

Součástí vyšetření bylo také zjistit, zda pacienti již používají nějaké oční kapky – 

65 dotazovaných uvedlo, že ano, nicméně z vyšetření v Alphega lékárnách vyplývá, že polovina z nich nepoužívá správný typ očních kapek vzhledem k jejich diagnóze. Nevhodná volba očních kapek při syndromu suchého oka přitom může vést při dlouhodobém používání k poškození očního povrchu a nedostatečnému vyživovaných tkání.

O vhodném výběru očních kapek

Syndrom suchého oka se vyskytuje ve třech formách: vodně-deficitní formě, ve formě, kdy je suché oko způsobené nadměrným odpařováním slzného filmu a formě kombinované. 

Vodně-deficitní forma se vyskytuje u pacientů, kde není tvořen dostatek slzné tekutiny. U takových pacientů je potřeba volit oční kapky, které doplňují vodnou složku slzného filmu. Suché oko způsobené nadměrným odpařováním se vyskytuje u pacientů, kteří nemají dostatečně stabilní slzný film, způsobený nedostatkem lipidové složky slzného filmu. V tomto případě by mělo být doporučeno kapání očních kapek, které doplňují složku lipidovou. Při kombinované formě mají pacienti nejen nedostatek slzné tekutiny, ale také porušenou stabilitu slzného filmu. Takoví pacienti by měli formou očních kapek doplňovat obě složky, vodnou i lipidovou.

Přijďte si změřit oči

do jedné z 300 lékáren, kde Vám náš personál ochotně poradí.